# تنهایی

3تا

 ..... چه اهمیت دارد                                   که همش می رویند                                                                          خارهای غربت .....     به جایی رسیده که باید با دیوار سفید حرف بزنم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید