از دفتر یادداشت خصوصی ..... و!

گاهی دوست دارم " من او " بخوانم و مهتاب شوم

آن گاه هایی که حس زیادی بودن می کنم

 

دل نازک شدم

خیلی

خیلی

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

برام هیچ حسی شبیه تو نیست
کنار تو در گیر آرامشم
همین از تمام جهان کافیه
همین که کنارت نفس می کشم

 

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
حسین مداحی

این نوشته ی شما مرا یاد این نوشته ی خودم انداخت : این روزها دل نازک شده ام آنچنان که با یک اشاره ی انگشتت بند بند ِ دلم از هم پاره می شود .