از دفتر یادداشت خصوصی

خدایا از این همه بدبختی که همه خوشبختی میبیننش ممنون!

 

نمیدونم کی فکر کرده من خوشبختم

ترمای پشت هم مشروط وبی پولی و تنهایی نمی دونم چیش شبیه خوشبختیه که

اومدید منو نفرین کردید با همه پلیدی هام !

خدایا شفام بده

/ 1 نظر / 23 بازدید
خانم زیبا

امیدوارم زودتر بمیری که همیشه وجودت مایه عذابه