خدا کند که بیایی ....

امسال اولین ساله که عید فطر با بیداری ملت اسلامیه

مردم ایران توی سال های جوانی انقلابن

مردم مصر اولین سالی که آزادن

لیبی تازه خلاص شده

همه و همه توی تحولن

حتا سومالی قحطی زده

همه ی ملت های دنیا منتظر پدر مهربان آخرالزمانن

خدایا ظهور پرده نشین معتکف غیب را نزدیک

و سال های اول حکومت مهدوی را در سال های جوانی ما مقدر بفرما

/ 1 نظر / 13 بازدید
ذره

خدا کند که بیایی .... ومن باشم ومن برایت باشم ومن در کنارت باشم نه روبرو خدا کند که بیایی ...