پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

3تا

 ..... چه اهمیت دارد                                   که همش می رویند                                                                          خارهای غربت .....     به جایی رسیده که باید با دیوار سفید حرف بزنم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید