پست های ارسال شده در اسفند سال 1382

کربلای تو حسين جان آقا عشق عالمينه همه ميگن صفای دل صحن بين الحرمينه ........

                                  هــــــــــو          و هم اينک غبار سفری بر سر و رويم نشسته است که سالهايی                                   چون قرن آرزويش را ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 9 بازدید