پست های ارسال شده در دی سال 1382

هراس

             من از دوری تو نمی هراسم                      از اين می هراسم که تو در همين نزديکی                                                  و          چشمان گناه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 9 بازدید
اولين                       مولايم                            اهل دنيايم من                                          امــــــــــــــــــــــــــــــــا    در شب شام غريبان دلم لحظه ي داغ شقايق هاي عاشقت را ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 7 بازدید