از دفتر یادداشت خصوصی ....بدون ترتیب!

آخر نفهمیدم مهریه رو باید چی تعیین کرد که نتونن تمام ذریه ت رو ازش محروم کنن

 

شهادت قطب عالم امکان حضرت امام علی النقی

داغ سنگین شیعه ی اصیل بلوغ یافته  مرهمی ندارد

خدایا ما را در صف کنیزان و غلامان درگاه مطهر حضرتش بپذیر

/ 2 نظر / 33 بازدید
گرگ

سلام بدونِ ترتیب! هیچ آدابی و ترتیبی مجوی هر چه میخواهد دلِ تنگت بگوی! یاحق