من عشق .... مات شهیدا ....

 

                         

"بی"غیر شوم، "با"تو ببینی ما را
در کیشِ تو، من مات و ...، ببینی ما را
هرچند شما امیرِ کلی شاهی
سرباز شوم تا تو ببینی ما را

                                                                  عبدالله نظری

 

مات .... مات .... مات شهیدا

 

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
behii

ایهاالناس باور کنید با رفتن یک گــــــل هم خزان میشود ! ایام فاطمیه تسلیت !

می سوخت سرای وحی، دیوار و درش در پیش نگاه دختری حوری وش سرگشته به مسلخ حیا، با رخ سرخ از قسمت خویش شرم می کرد آتش